Return Policy

เงื่อนไข
การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งสินค้า

 

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรม์การสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 • ในกรณียกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

 

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียน การส่งของให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด
 • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สั่งสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

 

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

 

เมื่อลูกค้าพบสินค้ามีปัญหา ขวดบรรจุภัณฑ์แตกหักหรือมีการแคปซีลพลาสติกขวดฉีกขาด และหรือสินค้าหมดอายุ

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-1800371-2 มือถือ 096-8406956 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าวันแรก
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องการเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

 

กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่ง

 

 • บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-1800371-2 มือถือ 096-8406956 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าวันแรก
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องการเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

 

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า

 

 • บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-1800371-2 มือถือ 096-8406956 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าวันแรก
 • บริษัทฯจะติดตามการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด