Shipping Information

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาอ่านรายละเอียดนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ หรือเฟชบุ๊กของบริษัทฯ บริษัทฯถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ วันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 09.00 น. – 18.00 น. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • บริษัทฯจัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Web และบนหน้าแฟนเพจเฟชบุ๊ก) วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 3 วัน

– รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15.00 น.
– รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง

 • บริษัทฯมีบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 2 ชิ้นขึ้นไป
 • หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 2 ชิ้น บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางหรือเหมา 100 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จรับเงิน สำหรับกรณีนี้ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งกับลูกค้าอีกที
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะโทรแจ้งลูกค้าอีกทีเพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ

– หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที

 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 100 บาท

– ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
– บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 

 • ช่องทางที่ 1 จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 • ช่องทางที่ 2 ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • ช่องทางที่ 3 บริษัทจะจัดส่งสินค้าผ่านทาง ระบบขนส่งที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้

 

บริษัทฯจะแจ้งเลขหมายลงทะเบียนให้กับลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้

*ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่บริษัทและแผนที่บริษัทฯ ได้ในหน้า “Contract us ”

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยภิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือชุมนุม การนัดหยุดงาน อบัติหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1800371-2 มือถือ 096-8406956 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า

 

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า

 

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สามารถทำได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

 • ชำระผ่านเลขบัญชีธนาคารบริษัทฯ หรือ QR Code ที่แจ้งไว้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์